Tuesday, 1 December 2015

നിലാവീട്


നറുനിലാവ്‌ കൊണ്ടു ഞാൻ വീടുവെച്ചു
വിരിമാറുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ പാ വിരിച്ചു
മഴനാരുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ മാലയിട്ടു
മോഹം വിതച്ചു ഞാൻ മുത്തമിട്ടു

കാതുരുമ്മി നീയെന്നിൽ കവിതപെയ്തു
കവിളുരുമ്മി നീയെന്നിൽ കനവുനെയ്തു
കാത്തിരിപ്പിൻ കനലും പുതച്ചു നൽകി
കടലുപോലെന്നിൽ നീ ഇരമ്പി നിന്നു

വാക്കുകൾ വറ്റിയ അധരതീരങ്ങളിൽ
ഇരുജീവനല്ല നാം ഒരുതുടിപ്പാണെന്ന്
ഉമിനീരുചാലിച്ചു നാമെഴുതിവെച്ചു
ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇമകളെ നനച്ചുവെച്ചു

Tuesday, 2 June 2015

പ്രവാസക്കാറ്റ്‌

courtesy google

വിടർത്തിയിട്ട മുടികൾക്ക്‌ നടുവിൽ 
പാതിയുലഞ്ഞ മാറിടം
മടക്കിവച്ച കാലിനിടയിലൂടെ
ഒളിഞ്ഞുനോക്കുന്നുണ്ട്‌ രാവിരുട്ട്‌
മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമവളെ,
തുടുത്തുവെളുത്ത
പൗർണ്ണമി പോലും

ഉള്ളറിയുന്നവന്റെ 
വിരൽതുമ്പിലേക്ക്‌
നിഗൂഢമായ മാദകത്വം 
നൽകുന്നവൾ,
നിശ്ശബ്ദതയിൽ
ഉണർന്നിരിക്കുന്ന വശ്യത,
കറുക്കാത്ത സ്വർണ്ണനിറയൗവനം..
അവൾ മരുഭൂമി

ആർത്തു പെയ്യുന്ന മഴ, 
തിളയ്ക്കുന്ന സൂര്യൻ,
അവൾക്കൊരു കാമുകനല്ല.
നനുത്ത നിലാവിനുമില്ല 
വടിവൊത്ത പുരുഷഗന്ധം 
അവൾ രമിച്ചിട്ടുണ്ട്,
രാപ്പകലില്ലാതെ. 

മുനകളിൽ മുഴകളിൽ 
ചരുവുകളിൽ ചൂഴ്‌ന്നിറങ്ങി
ആഴങ്ങളിൽ വിരൽകോർത്ത്‌
ഘനമുള്ള നിശ്വാസങ്ങളുതിർത്ത് 
ഉരുണ്ടും പിരണ്ടും
അവൾക്കൊപ്പം നൃത്തരതിയാടി
ചിറകഴിച്ചുവച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ്‌

ഉറവകൾക്ക്‌ മുകളിൽ
അമർന്നുകിടക്കുന്ന
പ്രണയപുണ്യമേ
നീയുമൊരു മരുഭൂമി.

പൊക്കിളിൽ പെരുവിരൽ കുഴിച്ച്‌
താഴേക്കളക്കൂ,
വിരലറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിനക്കൊരു 
മരുഭൂമിയുടെ വ്യാസം. 

വിരലുകളിൽ സിരകളിൽ
അധരങ്ങളിൽ കനലെരിച്ച്‌,
മുള്ള് പൊഴിച്ച കള്ളിച്ചെടിയിൽ
ദാഹമന്ത്രം ചുരത്തി 
മൂക്കിൻതുമ്പുരച്ചുപുണർന്ന്
നിന്റെ താഴ്‌വരകളെ
അമർത്തിചുംബിക്കുന്ന
കൊടുങ്കാറ്റാണ്‌ ഞാൻ
നിനക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ

ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്, 
യാമങ്ങൾക്ക്.. 
പ്രവാസക്കാറ്റിനും.

Sunday, 18 January 2015

ഡിജിമ്യൂറൽവർണ്ണ ലോകത്തിന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു സംരംഭം, "ഡിജിമ്യൂറൽ".

മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ശൈലി ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം. ഒപ്പം നിരവധി നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങൾ, ഒന്നോ രണ്ടോ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പകർത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന ഒരു അന്വേഷണവും.

ഒരു കാലഘട്ടത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒന്നിനെ പുതുതായി വരക്കുമ്പോൾ മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളെയും ഉൾകൊള്ളാനുള്ള വ്യാപ്തി അത് ആർജ്ജിച്ചിരിക്കും. ഡിജിമ്യൂറലിൽ ഇനി വരക്കുവാനുള്ളത് നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളുടെ നിറക്കൂട്ടുകളാണ്.
ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാകുന്നു. കയ്യിൽ ഒരുപാടു ആശയങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും, പിന്തിരിയില്ല എന്ന നിശ്ചയ ദാർഢ്യവും മാത്രം. എനിക്കുവേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ പ്രാർഥനകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും.